TEMAT 1: Powód zmiany

Dlaczego potrzebujemy kultury kształcenia wspomaganego cyfrowo
W ciągu ostatnich dwudziestu lat opublikowano wiele artykułów, prac naukowych i materiałów konferencyjnych na temat zalet i wad cyfrowo wspomaganego kształcenia dla ucznia, rodzica, nauczyciela i szkoły. Wszyscy nauczyciele i dyrektorzy szkół mogliby podać długą listę argumentów za i przeciw edukacji cyfrowej. Prawie każdy nauczyciel mógłby nam opowiedzieć o korzyściach płynących z wysokiej jakości edukacji cyfrowej dla uczniów, począwszy od rozwoju ich kompetencji cyfrowych, BYOD (korzystania z własnych urządzeń przenośnych) i zwiększania motywacji uczniów do nauki, aż po personalizację uczenia się.

Dlatego nie chcemy wdawać się w szczegółową analizę i prezentację tematu, a jedynie podsumować najważniejsze korzyści dla uczniów, korzystając z poniższego rysunku, aby stworzyć wspólną płaszczyznę zrozumienia tematu.

Źródło: Jak technologia zmienia edukację? Przejście od tablicy do klawiatury (apogaeis.com)

Czy zdarzyło Ci się zastanawiać jak będzie wyglądać szkoła za 10 lat, jeśli nie nadąży za rozwojem cyfrowej edukacji i pedagogiki?

Zanim przejdziesz do tematu 2 „SELFIE-WBL jako podstawa planu rozwoju”, wykonaj ćwiczenia 1 i 2