TEMAT 4: Wyniki badania narzędziem SELFIE WBL

Po ukończeniu SELFIE WBL system automatycznie generuje i wysyła do koordynatora szkolnego dostosowany do danej szkoły, interaktywny raport, który dostarcza zarówno szczegółowych danych, jak i szybkiego wglądu w jej mocne i słabe strony. Aby uzyskać więcej informacji, obejrzyj poniższy film.

Raport szkolny SELFIE – obraz potencjału cyfrowego Twojej szkoły
Ostatni dostęp 05/03/2024
https://youtu.be/JwEhpjfSyGA?si=8N9c-lxGgGTKyXvO