TEMAT 2: SELFIE WBL jako podstawa cyfrowego planu rozwoju

SELFIE WBL (Autorefleksja na temat efektywnego kształcenia poprzez wykorzystanie wsparcia innowacyjnych technologii edukacyjnych (SELFIE) w szkoleniu zawodowym (WBL)) to bezpłatne narzędzie zaprojektowane, aby pomóc szkołom we wdrażaniu technologii cyfrowych w kształceniu i ocenianiu. Metoda jest oparta na solidnych podstawach naukowych i została opracowana w oparciu o ramowy program Komisji Europejskiej w zakresie promowania kształcenia w epoce cyfrowej w placówkach edukacyjnych. Jest to:

 •  strategiczne narzędzie do planowania i zarządzania procesem cyfrowej transformacji w szkole;
 • system kompleksowej samooceny służący do określenia cyfrowej gotowości i potencjału szkoły oraz wspierający wykorzystanie innowacyjnych technologii cyfrowych w nauczaniu w klasie/w miejscu pracy oraz uczeniu się w domu;
 • narzędzie do oceny procesu kształcenia ujęte w 8 aspektach (jakość nauczania cyfrowego to nie tylko infrastruktura i urządzenia, ale złożone połączenie różnych obszarów);
 • narzędzie internetowe, które może działać na dowolnym urządzeniu, takim jak smartfon, tablet czy komputer;
 • bezpłatne narzędzie dla wszystkich szkół zawodowych, dostępne w ponad 30 językach i dostosowane do różnych potrzeb.

Główne korzyści z używania SELFIE WBL dla szkół, nauczycieli, uczniów i firm partnerskich:

 1. Pozwala w systematyczny sposób ocenić, jak szkoła radzi sobie z technologią cyfrową
 2. Zaprojektowany, aby umożliwić szkołom i firmom dostrzeżenie swoich mocnych i słabych stron oraz obszarów wymagających poprawy w sferze technologii cyfrowej w 8 obszarach, poprzez szereg różnych stwierdzeń
 3. Stymuluje dyskusję na temat technologii w szkołach i firmach

 4.  Pozwala otworzyć debatę na temat przyszłego planu cyfrowego z udziałem wszystkich zainteresowanych stron w szkole zawodowej, w oparciu o kompleksowe podejście
 5. Promuje demokratyczny udział nauczycieli i uczniów
 6. Porównuje i pozwala dostrzec zmianę/postępy zachodzące z upływem czasu
 7. Usprawnia proces kształcenia zarówno w szkole, jak i w zakładzie pracy oraz wzmacnia mentoring i doradztwo zawodowe
 8. Ułatwia koordynację działań pomiędzy szkołą zawodową, zakładem pracy i uczniami

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o SELFIE i SELFIE WBL, możesz zajrzeć tutaj:
SELFIE Narzędzie wspierające naukę w epoce cyfrowej opracowane przez Komisję Europejską
Ostatni dostęp 05.03.2024
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en

Zanim przejdziesz do tematu 3 „SELFIE WBL – obszary poprawy”, wykonaj ćwiczenie 3