TEMAT 3: SELFIE WBL – obszary poprawy

Jedną z największych zalet systemu samooceny SELFIE WBL, poza „wymuszeniem” demokratycznego uczestnictwa (w oparciu o kompleksowe podejście), jest sposób myślenia systemowego.

System ocenia jakość wspomaganego cyfrowo procesu kształcenia według ośmiu kryteriów i nie skupia się na istnieniu zasobów technologicznych/infrastrukturalnych jako jedynym decydującym aspekcie. Wręcz przeciwnie, postrzega infrastrukturę i urządzenia jedynie jako jedno z ośmiu kryteriów. Zatem najwyższa jakość kształcenia cyfrowego zależy od jakości różnych współzależnych obszarów i złożonej wzajemnej interakcji tych obszarów. Ilustruje to poniższy rysunek.

(te same elementy zostały przedstawione w Ćwiczeniu 3)